Fritid & Samfund

Kursus om fleksibel undervisning

Tag på kursus om fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter – to muligheder for at skabe udvikling hos aftenskoler.

 

Kun få aftenskoler benytter sig af muligheden for at lave fleksible aktiviteter, selv om her ligger en god mulighed for at skabe udvikling og nå flere brugergrupper. Både i voksenundervisningen og i kommunerne hersker der usikkerhed om, hvordan man kan gøre, og hvad der kan godkendes til tilskud.

På Fritid & Samfunds nye kursus 'Skab udvikling med fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter' kan du blive klogere på, hvilke muligheder der åbner sig for aftenskolerne.

Kurserne foregår:

Hvad kan godkendes ifølge folkeoplysningsloven, og hvad kan ikke godkendes? Hvilke krav kan en kommune med god ret stille, når en aftenskole søger tilskud til undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer?

Kurset er både for medarbejdere i kommuner og på aftenskoler.

Læs mere her: Kursus - Skab udvikling med fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter.

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd