Fritid & Samfund

Nye kurser om folkeoplysningsloven

13. juli 2023

Hvordan kan et folkeoplysningsudvalg skabe udvikling og få politisk indflydelse på fritidspolitikken? Få inspiration på Fritid & Samfunds kurser, der foregår 1. november i Holbæk, 20. november i Vejen, 25. januar i Herning og 31. januar i Hillerød.

Læs mere om Nye kurser om folkeoplysningsloven

Kursus om administrationen af aftenskoler

11. juli 2023

Bliv klogere på folkeoplysningslovens regler om aftenskoler på Fritid & Samfunds kurser. De to næste foregår 8. november 2023 i Ringe og 15. november 2023 i Roskilde.

Læs mere om Kursus om administrationen af aftenskoler

Hvem er Fritid & Samfund?

Landsforeningen Fritid & Samfund arbejder for at styrke folkeoplysningen og det frivillige foreningsarbejde i Danmark. Vi ønsker at styrke det aktive medborgerskab og at forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik i landets kommuner.

Fritid & Samfund vil være et forum for vidensdeling og debat om folkeoplysningsområdet. 

Vi tilbyder bl.a. kurser og rådgivning om folkeoplysningsloven og hvordan den kan fortolkes. Kurserne er rettet mod bl.a. medlemmer af folkeoplysningsudvalg, foreningsledere, aftenskoleledere og ansatte i kommunernes fritidsafdelinger.

 

Læs debatindlæg om folkeoplysningsloven 

Charlotte Voldby Jørgensen, foreningskonsulent i Køge Kommune, på Idrætsmonitor:
Den nuværende folkeoplysningslov får kommuner til at skære ind til benet

Bjarne Ibsen, professor på Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, på Idrætsmonitor:
Her er mine forslag til en revision af folkeoplysningsloven

Louise Kjærsgaard Bertelsen, 'tilskudmoster' i Holstebro Kommunes fritidsafdeling, på Idrætsmonitor:
Vi snakker tit om at ændre Folkeoplysningsloven – lad os nu handle på det

 

Fritid & Samfunds medlemsblad

Tre-fire gange om året udgiver Fritid&Samfund et digitalt medlemsblad. Medlemsbladet distribueres til foreningens medlemmer. Kontakt sekretariatet, hvis du vil høre mere om muligheden for at modtage bladet. Et abonnement koster 225 kr pr. år.

 

 

Bestil et kursus, der er målrettet til jer

Har I brug for et kursus, der kun er for jeres folkeoplysningsudvalg og medarbejdere i kommunens fritidsafdeling? Eller er der behov for et kursus om et helt bestemt emne? Vi arrangerer gerne kurser lokalt ude hos jer, så det passer til jeres målgruppe og jeres behov. Kontakt sekretariatschef Jonna Toft, fritid@fritid-samfund.dk.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd