Fritid & Samfund

Kursus om fleksibel undervisning

9. februar 2024

Tag på kursus om fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter – to muligheder for at skabe udvikling hos aftenskoler.

Læs mere om Kursus om fleksibel undervisning

Kursus: Skab udvikling i folkeoplysningsudvalget

8. februar 2024

Hvordan kan et folkeoplysningsudvalg skabe udvikling og få politisk indflydelse? Kurset afholdes i Aarhus, Ringe og Ringsted i efteråret 2024.

Læs mere om Kursus: Skab udvikling i folkeoplysningsudvalget

Kursus: Godkendelse af folkeoplysende foreninger

7. februar 2024

Bliv klogere på, hvad der skal til, for at en kommune kan godkende en forening og dermed give den ret til tilskud og lokaler. Kurser i Roskilde og Aarhus i efteråret 2024.

Læs mere om Kursus: Godkendelse af folkeoplysende foreninger

Hvem er Fritid & Samfund?

Landsforeningen Fritid & Samfund arbejder for at styrke folkeoplysningen og det frivillige foreningsarbejde i Danmark. Vi ønsker at styrke det aktive medborgerskab og at forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik i landets kommuner.

Fritid & Samfund vil være et forum for vidensdeling og debat om folkeoplysningsområdet. 

Vi tilbyder bl.a. kurser og rådgivning om folkeoplysningsloven og hvordan den kan fortolkes. Kurserne er rettet mod bl.a. medlemmer af folkeoplysningsudvalg, foreningsledere, aftenskoleledere og ansatte i kommunernes fritidsafdelinger.


Faglige artikler om emner i folkeoplysningsloven

Under fanebladet 'artikler' finder du en faglig gennemgang af nogle af emnerne i folkeoplysningsloven, fx hjemmehørende-begrebet, tilskud til aftenskoleundervisning, lokaletilskud mv.


Fritid & Samfunds medlemsblad

To-fire gange om året udgiver Fritid&Samfund et digitalt medlemsblad, Kultur&Fritid. Medlemsbladet distribueres til foreningens medlemmer. Kontakt sekretariatet, hvis du vil høre mere om muligheden for at modtage bladet. Et abonnement koster 225 kr pr. år.

 

 

Bestil et kursus, der er målrettet til jer

Har I brug for et kursus, der kun er for jeres folkeoplysningsudvalg og medarbejdere i kommunens fritidsafdeling? Eller er der behov for et kursus om et helt bestemt emne? Vi arrangerer gerne kurser lokalt ude hos jer, så det passer til jeres målgruppe og jeres behov. Kontakt sekretariatschef Jonna Toft, fritid@fritid-samfund.dk.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd