Fritid & Samfund

Tidsskrift

Fritid & Samfund udgiver tidsskriftet Kultur&Fritid 2-4 gange årligt til vores medlemmer. Det er muligt at tegne abonnement på tidsskriftet - kontakt sekretariatet.

Fritid & Samfunds tidsskrift Kultur&Fritid stiller skarpt på udviklingen inden for fritidslivet og følger lovgivningen på området nøje.

Desuden fungerer tidsskriftet som et forum for erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænser ved at beskrive nye projekter, udviklingsarbejder og andre initiativer med betydning for folkeoplysnings- og fritidsområdet.

Abonnement:
Tidsskriftet udgives 2-4 gange om året.
Pris: 225,- for et årsabonnement.

Tegn abonnement og få yderligere oplysninger ved henvendelse til sekretariatet.

 

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd