Fritid & Samfund

Organisationen

Landsforeningen Fritid & Samfund arbejder for at styrke folkeoplysningen og det frivillige foreningsarbejde i Danmark. Vi ønsker at styrke det aktive medborgerskab og at forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik i landets kommuner.

Sekretariatet:
Skt. Pauls Kirkeplads 9B, 3.sal
8000 Aarhus C
Denmark

Telefon: +45 5120 7560 (Jonna Toft) 
Email: fritid@fritid-samfund.dk

Sekretariatschef:
Jonna Toft

Bestyrelse:
Søren Gøtzsche, formand, tlf. 7216 4006
Benedikte Marie Kaalund
Henrik Koch
Mette Larsen
Henrik Christensen
Ole Bested


Hvem kan blive medlem?
Alle, der interesserer sig for kultur- og fritidspolitik og vil arbejde for foreningens formålsparagraffer, kan blive medlem. Foreningen har følgende medlemskatagorier:
- Kommunalt medlemskab
- Forenings-/initiativtagermedlemskab
- Personligt medlemskab.

Fritid & Samfund blev stiftet i 1975 og er uafhængig af partipolitik og særinteresser. 

 

Vilkår for brug af hjemmesiden:

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Fritid&Samfund forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd