Fritid & Samfund

Organisationen

Fritid & Samfund er en landsforening på kultur- og fritidsområdet, der arbejder for at forny og forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik, styrke det kommunale nærdemokrati gennem netværkskoordinering og borgerinddragelse samt udviklingen af et aktivt medborgerskab på lokalt, nationalt og internationalt plan. Foreningen har sit eget forlag og udgiver tidsskriftet kultur og fritid/ "Folkeoplysning". Foreningen er en netværksorganiseret paraplyorganisation, der er uafhængig af partipolitik og særinteresser.

Kontakt:

Sekretariatet har følgende adresse:
Lavendelvænget 10
5800 Nyborg
Denmark
Telefon: +4561518550
Email: fritid@fritid-samfund.dk

Sekretariatschef 
Kir Klysner 

Bestyrelse
Søren Gøtzsche, konstitueret formand 
Vivian Glasdam Sørensen
Henrik Koch
Mette Larsen
Henrik Christensen
Ole Bested


Hvem kan blive medlem?
Alle, der interesserer sig for kultur- og fritidspolitik og vil arbejde for foreningens formålsparagraffer, kan blive medlem. Foreningen har følgende medlemskatagorier:
- Kommunalt medlemskab
- Foreningsmedemskab
- Personligt medlemskab.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd