Fritid & Samfund

Kurser

Bliv klogere på folkeoplysningsloven og mulighederne for at skabe udvikling på Fritid & Samfunds kurser.

I Fritid & Samfund tilbyder vi primært kurser, der er rettet mod kommunernes folkeoplysningsudvalg og mod fritidskonsulenter, sekretærer og andre kommunalt ansatte, der beskæftiger sig med fritidsområdet.

Alle, der gerne vil blive klogere på fritidsområdet, er velkomne! Det gælder både dem, der er medlem af Fritid & Samfund, og dem, der ikke er ...men kurserne er dyrere for ikke-medlemmer. 

Vores næste kurser:

'Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget':

  • Ringe, tirsdag 24. september 2024 kl. 16-21. Tilmeldingsfrist 6. september 2024. Tilmeld dig her.

  • Aarhus, torsdag 10. oktober 2024 kl. 16-21. Tilmeldingsfrist 28. august 2024. Tilmeld dig her.

  • Ringsted, tirsdag 12. november 2024 kl. 16-21. Tilmeldingsfrist 13. oktober 2024. Tilmeld dig her.


'Skab udvikling med fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter':

  • Roskilde, onsdag 23. oktober 2024 kl. 10-15 i Roskilde. Tilmeldingsfrist 6. oktober 2024. Tilmeld dig her. 

  • Randers, onsdag 22. januar 2025 kl. 10-15 i Randers. Tilmeldingsfrist 19. december 2024. Tilmeld dig her.


'Godkendelse af folkeoplysende foreninger':

  • Aarhus, tirsdag 17. september 2024 kl. 11-16 i Aarhus. Tilmeldingsfrist 5. august 2024. Tilmeld dig her.

  • Roskilde, mandag 21. oktober 2024 kl. 10-15 i Roskilde. Tilmeldingsfrist 3. oktober 2024. Tilmeld dig her.

'Kom godt rundt om administrationen af aftenskoler':

  • Aarhus, mandag 18. november 2024 kl. 10-15 i Aarhus. Tilmeldingsfrist 6. oktober 2024. Tilmeld dig her.

  • Ringsted, onsdag 27. november 2024 kl. 10-15 i Ringsted. Tilmeldingsfrist 28. oktober 2024. Tilmeld dig her.


Målet med kurserne er at skabe et fælles vidensgrundlag for folkeoplysningsudvalgenes medlemmer og de administrative medarbejdere. Der igennem håber vi at gøde jorden for lokal udvikling og nye gode ideer.

Vi laver både brede kurser om folkeoplysningsudvalgets arbejde og muligheden for at påvirke en kommunes fritidspolitik, og mere fagspecifikke kurser - f.eks. om administrationen af aftenskoler.

Kurserne foregår typisk over 4-5 timer, og de er fordelt rundt omkring i landet. Men vi arbejder også på at lave webinarer om mere specifikke emner.

Bestil et kursus særligt til jer

Er I et par kommuner eller folkeoplysningsudvalg, der gerne vil gå sammen om at bestille et kursus, så kontakt os. Vi tilrettelægger gerne et kursus på bestilling.

Har I et særligt emne i kikkerten, så lad os tale om, hvordan vi bedst kan komme rundt om det. Kontakt sekretariatet på fritid@fritid-samfund.dk.

Kurserne kan blandt andet bruges som startskud til at skabe et netværk mellem nabokommuners folkeoplysningsudvalg.

Debatdagchistiansborg1

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd