Fritid & Samfund

Årsmøde 2023 - se referat

Fritid&Samfunds årsmøde blev holdt den 22. maj 2023 på "Cytellet" ved Odense Cykelbane, Odense V. Se referatet.

Se referatet fra årsmøde 2023. 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd