Fritid & Samfund

Bøger

Fritid & Samfunds forlag har tidligere udgivet forskellige publikationer med relation til foreningens indsatsområder. Nogle af disse kan hentes gratis her:

Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker (2015)
Fritid&Samfund har på forandledning af landsorganisationerne på folkeoplysningsområdet og med støtte fra Kulturminsteriet lavet en undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker samt processen med at lave dem.
Undersøgelsen af udført af tidligere sekretariatsleder Steffen Hartje med assistance af Lene Holm og Torben Loft, tidligere Fritid&Samfunds sekretariat, og kan downloades her

Udvikling af lokale styringsnetværk
Fritid & Samfund har i samarbejde med Varde Kommune det seneste år været engageret i et projekt i kommunen om fornyelse af den klassiske foreningsmodel. Varde Kommune har et omfattende og velfungerende foreningsliv. Dog er det her som andre steder ofte de samme personer, der sidder tilbage med opgaverne ude i foreningerne. Projektet har gennem netværksstyring og kortlægning af det lokale foreningsliv arbejdet på at få flere involveret i det frivillige arbejde.
Bogen er skrevet af tidligere sekretariatsleder i Fritid&Samfund Steffen Hartje

Der er i december 2011 udgivet en publikation om erfaringerne fra projektet. Man kan downloade publikationen her

GöteborgNotatet. Folkeoplysningens digitale udfordring. Af Søren K. Mortensen & Steffen Hartje
Udgivet i 1997. 
Skrevet på baggrund af Göteborg-gruppens diskussioner om folkeoplysningens fremtid og rolle, når det digitale samfund afløste industrisamfundet. Göteborg-gruppen bestod af skoleledere og sekretariatsledere fra Nordens Folkeliga Akademi, AOF, FOF, LOF, FO, DOF, Blindes Oplysningsforbund, Studieskolen, Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning, Fritid & Samfund samt Folkeoplysningssamvirket i Aarhus.

Fritid & Samfund har været med i projektet: Active European Seniors for Active European Citizenship (AESAEC), der har undersøgt, hvordan et aktivt medborgerskab kan udvikles blandt gruppen af seniorer.
Et af resultaterne fra det meget interessante projekt er en håndbog i, hvordan man ansøger om EU projekter, samt hvordan man kan styre et sådan, hvis ansøgningen kommer igennem nåleøjet.
Håndbogen har seniorer som målgruppe, men kan med udbytte læses af alle, der overvejer at ansøge om tilskud til et projekt på EU-niveau eller allerede har fået en bevilling.
Download håndbogen fra dette link http://www.aesaec.eu/fileadmin/user_upload/aesaec_handbook_final_dk_LQ.pdf

Network governance: A way to strengthening the participative democracy. (download) 
Writer: Steffen Hartje, Fritid&Samfund.

This paper describe the idea of an active citizenship. (download)
Writer: Steffen Hartje, Fritid&Samfund

The structure of the local democracy in Denmark. (download)
Writer: Steffen Hartje, Fritid&Samfund

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd