Fritid & Samfund

Nyheder

Hjørring: Mere udvikling for pengene

12. juni 2024

Hjørring Kommunes Fritidsområde er i gang med at ændre sig fra blot at uddele tilskud til selv at være en aktiv spiller, der sætter initiativer i gang og inviterer foreningerne til samarbejde. Omlægningen lykkes med små skridt og god dialog.

Data giver bedre fordeling af haller

10. juni 2024

I Skanderborg Kommune fordeler man nu haltider efter data om foreningernes medlemstal. Det giver gennemsigtighed, en mere fair fordeling og bedre udnyttelse.

Årsmøde: Fremgang og flere kurser i Fritid & Samfund

7. juni 2024

Fritid & Samfund er i udvikling med flere kurser, større omsætning, større synlighed og planer om en ny hjemmeside. Ved repræsentantskabsmødet fik foreningen også nye, tidssvarende vedtægter.

FolkeLab: Nye ideer skal boble i Roskilde

6. juni 2024

Med ’Folkeoplysningens laboratorium’ håber FOU i Roskilde at skabe nye samarbejder og afprøve nye hjørner i fritidslivet

Repræsentantskabsmøde 22. maj 2024

8. marts 2024

Medlemmer af Fritid & Samfund indbydes til online repræsentantskabsmøde onsdag 22. maj 2024 kl. 13-15.

Kursus om fleksibel undervisning

9. februar 2024

Tag på kursus om fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter – to muligheder for at skabe udvikling hos aftenskoler.

Kursus: Skab udvikling i folkeoplysningsudvalget

8. februar 2024

Hvordan kan et folkeoplysningsudvalg skabe udvikling og få politisk indflydelse? Kurset afholdes i Aarhus, Ringe og Ringsted i efteråret 2024.

Kursus: Godkendelse af folkeoplysende foreninger

7. februar 2024

Bliv klogere på, hvad der skal til, for at en kommune kan godkende en forening og dermed give den ret til tilskud og lokaler. Kurser i Roskilde og Aarhus i efteråret 2024.

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan give ny udvikling hos aftenskoler

5. december 2023

Kun få aftenskoler benytter sig af muligheden for at lave undervisning efter ’fleksible tilrettelæggelsesformer’, selv om her ligger en oplagt udviklingsmulighed. Der er brug for trygge rammer fra kommunerne, lød det på Fritidssamrådets årsmøde.

Nogen skal tale de selvorganiseredes sag

4. december 2023

I Slagelse Kommune er det lykkedes at få en repræsentant for de selvorganiserede med i folkeoplysningsudvalget; Rie Thomsen. Hun peger på, at kommuner bør arbejde med at skabe dialog med selvorganiserede udøvere, for de bliver let overset, da de jo ikke har et talerør i form af en bestyrelse.

Webinar: Sætter folkeoplysningsloven grænser for aftenskoler med vokseværk?

24. november 2023

Bliv klogere på, hvad loven siger om kommunalt tilskud til store aftenskoler, der har aktiviteter i en række kommuner, måske i en hel landsdel. For hvor er aftenskolen 'hjemmehørende'? Og opererer kommunerne på kanten af loven, når de giver tilskud? Fritid & Samfund holder webinar 9. januar 2024.

Vov at indgå nye partnerskaber

13. oktober 2023

Foreninger og organisationer skal vove at arbejde sammen med nogen, der ikke ligner dem selv, for at få bedre resultater. Handlemod og partnerskaber var temaet på årets Folkeoplysningens Dag.

Årsmøde 2023 - se referat

3. juli 2023

Fritid&Samfunds årsmøde blev holdt den 22. maj 2023 på "Cytellet" ved Odense Cykelbane, Odense V. Se referatet.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd