Fritid & Samfund

Projekter

I bestræbelserne på at udvikle foreningens kerneområder, deltager vi løbende i forskellige projekter og udviklingsarbejde. Det har også betydet, at foreningen har et stort internationalt netværk og har desuden bidraget til udviklingen af det virtuelle netværk: ENTER. I menyen til venstre er der omtalt nogle af de projekter, foreningen har deltaget i.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd