Fritid & Samfund

Webinar: Sætter folkeoplysningsloven grænser for aftenskoler med vokseværk?

Bliv klogere på, hvad loven siger om kommunalt tilskud til store aftenskoler, der har aktiviteter i en række kommuner, måske i en hel landsdel. For hvor er aftenskolen 'hjemmehørende'? Og opererer kommunerne på kanten af loven, når de giver tilskud? Fritid & Samfund holder webinar 9. januar 2024.

 

Når aftenskoler samler deres administration og bliver så store, at de ikke længere er hjemhørende i én kommune, men tilbyder deres aktiviteter i et større område, giver det nogle overvejelser hos kommunerne i forhold til tilskud. For hvordan anvendes tilskuddene, og hvem har tilsyn med skolen og dens aktiviteter? 

Nogle aftenskoler tilbyder undervisning i 12-14 kommuner eller en hel landsdel og er reelt 'distriktsaftenskoler'. Det åbner for en række spørgsmål:

  • Er store aftenskoler reelt foreninger, der lever op til folkeoplysningslovens krav i § 4 stk. 2 om deres virke, eller er de på vej til at blive virksomheder? Hvor langt kan man strække foreningsprincippet i en effektiviseringsdagsorden og samtidig oppebære de kommunale tilskud?
  • Hvis en distriktsaftenskole ikke har en egentlig hjemkommune, kan der så gives kommunale tilskud? Hvad skal aftenskolen så leve op til for at kunne få kommunal støtte?
  • Hvordan kan der føres tilsyn med en distriktsaftenskole, hvis der er tvivl om, hvor skolen er 'hjemmehørende' i lovens forstand? 
  • Hvad skal der være dialog om mellem de kommuner, som en distriktsaftenskole har aktiviteter i?

Webinar 9. januar 2024

Nu holder Fritid & Samfund et webinar om distriktsaftenskoler og kommunale tilskud. Det foregår:

Tirsdag 9. januar 2024 kl. 13-14 (Tilmeld dig her).

På webinaret kan du blive klogere på, hvor problemstillingerne ligger i forhold til Folkeoplysningslovens tekst og fortolkninger på området.

Læs også artiklen:
Kan en aftenskole være hjemmehørende i flere kommuner - samtidig?

Underviser:

Henrik Koch Rasmussen, chefkonsulent på fritidsområdet i Horsens Kommune, jurist og næstformand i Fritid & Samfund, guider os igennem de mest oplagte problemfelter og lægger op til debat om, hvad aftenskolerne kan gøre, og hvordan kommunernes fritidsafdelinger kan forholde sig, så man ikke opererer på kanten af lovgivningen.

Som gæst deltager Tine Sahlgren, viceskoleleder, HR- og økonomichef hos FOF Nordsjælland, der giver nogle bud på, hvordan området ser ud set fra en stor aftenskoles synspunkt. FOF Nordsjælland tilbyder undervisning i ni kommuner.

Målgruppe:

  • Medarbejdere i kommunernes fritidsafdelinger
  • Ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i aftenskoler og oplysningsforbund
  • Medlemmer af folkeoplysningsudvalg - og alle andre interesserede.
Pris:
Webinaret er gratis for medlemmer af Fritid & Samfund  er du i tvivl om, om I er medlem, så send en mail til fritid@fritid-samfund.dk. 
For ikke-medlemmer er prisen 200 kr.
Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd