Fritid & Samfund

FolkeLab: Nye ideer skal boble i Roskilde

Med ’Folkeoplysningens laboratorium’ håber FOU i Roskilde at skabe nye samarbejder og afprøve nye hjørner i fritidslivet


Af Jonna Toft 

 

Jesper Kejlhof

”Vores mål er ikke at nå et bestemt antal medlemmer, men at få sat gang i nogle nye initiaver, så folkeoplysningen også i fremtiden er relevant for lokalsamfundene,” siger Jesper Kejlhof, formand for folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune. (Privatfoto)  

 

Nyt initiativ vil understøtte udvikling

Utraditionelle samarbejder og nye aktiviteter kan få et kærligt skub fremad med både sparring og et konkret tilskud i Roskilde Kommune. Her har folkeoplysningsudvalget etableret ’Folkeoplysningens Laboratorium’.

”Det kan hurtigt gå sådan, at udvalget mest arbejder med godkendelse af nye foreninger og bevillinger til forskellige tiltag. Vi ville gerne finde en metode til at understøtte udvikling,” forklarer formand for folkeoplysningsudvalget Jesper Kejlhof. Med en baggrund i FDF repræsenterer han spejdere og religiøse foreninger i udvalget.

I Folkeoplysningens Laboratorium kan nye initiativer søge penge fra kommunens Start- og Udviklingspulje, som i år er på ca. 350.000 kr.

Desuden kan de få hjælp og sparring fra otte ambassadører, der selv er frivillige, og som har erfaringer og viden inden for bl.a. bestyrelsesarbejde, fondssøgning, lovgivningen med mere.

Ambassadørerne blev fundet i løbet af efteråret og deltog hen over vinteren i tre workshops, hvor de blev klædt på til opgaven. Projektet er fortsat i sin vorden – der var kick off-arrangementer tre steder i kommunen i maj 2024.

Koordinering kan give nye muligheder

”Folkeoplysningsloven giver jo vide rammer for fritidslivet. Måske kan noget laves på en anden måde, der fungerer bedre i den tid, vi lever i nu. Aftenskolerne er udfordret af, at de især tiltrækker de ældre generationer. Foreninger kunne også komme bredere ud til flere med deres tilbud. Måske kan nogle have gavn af at samarbejde?” siger Jesper Kejlhof og giver et konkret eksempel:

”Når børnene går til svømning, og forældrene alligevel bare sidder og venter – så kunne de måske gå ind i et lokale i svømmehallen og få aftenskoleundervisning i yoga eller fransk? Alt, det kræver, er koordinering og måske noget fælles kommunikation,” siger han.

”Hvis vi i højere grad kan tænke på kryds og tværs og hjælpe initiativtagerne med at koordinere, så kan der opstå noget nyt. Vi har fx en disc golf-forening, som gerne vil kobles sammen med nogen, der laver naturformidling, så de kan tilbyde aktiviteter sammen. Håbet er, at 1 plus 1 giver 3,” forklarer han.

Samarbejde mellem foreninger og skoler har været i gang længe i Roskilde Kommune, og på sundhedsområdet er der samarbejder på vej mellem sundhedsafdelinger og aftenskoler.

I Folkeoplysningens Laboratorium, i daglig tale FolkeLab, kan foreninger og aftenskoler, der ønsker nye samarbejdspartnere, lægge et opslag ind på Laboratoriets hjemmeside under www.ViSkaber.Roskilde.dk. Her kan de også finde ambassadører til sparring.

Selv om Laboratoriet er nyt, har det allerede ført til et enkelt nyt initiativ: Et bordtennis-initiativ for psykisk sårbare.

Eksperimenterne i laboratoriet følges af Videncenter for Folkeoplysning, som vil analysere og formidle resultaterne.

 

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd