Fritid & Samfund

The structure of the local democracy in Denmark

Forfatter: Steffen Hartje - Beskrivelse af det danske nærdemokrati. notat.

The structure of the local democracy in Denmark. (download)
Writer: Sekretariatschef Steffen Hartje, Fritid&Samfund

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd