Fritid & Samfund

Network governance

Forfatter: Steffen Hartje Notat om hvordan man kan styrke det deltagende demokrati

Network governance: A way to strengthening the participative democracy. (download) 
Writer: Sekretariatschef, Steffen Hartje, Fritid&Samfund.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd