Fritid & Samfund

Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken

Forfatter: Steffen Hartje, sekretariatschef i Fritid&Samfund

Bogen indeholder en undersøgelse, der viser at det nye lovkrav om at kommunerne skal lave en folkeoplysningspolitik ikke har haft nogen større effekt på aftenskoleområdet.
Aftenskolen har siden 2003 haft en markant tilbagegang, både i forhold til det tilskud aftenskolerne får fra kommunerne og i forhold til selve aktiviteten.

Bogen viser desuden nogle udviklingsscenarier, der kan vende udviklingen for området.

Hent den her

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd