Fritid & Samfund

The idea of an active citizenship

Forfatter: Sekretariatschef Steffen Hartje - Beskrivelse af den idemæssige baggrund for begrebet aktivt medborgerskab.

This paper describe the idea of an active citizenship. (download)
Writer: Sekretariatschef Steffen Hartje, Fritid&Samfund

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd