Fritid & Samfund

Kursus - Skab udvikling med fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter

Bliv klogere på, hvordan aftenskoler kan skabe udvikling ved at tilrettelægge en del af deres undervisning mere fleksibelt og ved at lave debatskabende tiltag.


Aftenskoler kan skabe nye former for fleksibel voksenundervisning og få kommunalt tilskud til det, hvis de benytter sig af de muligheder, der ligger i folkeoplysningsloven under begrebet ’undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer’.

Men kun få aftenskoler benytter sig af muligheden, og der hersker usikkerhed både i voksenundervisningen og i kommunerne om, hvordan man helt praktisk kan gøre, og hvad der kan godkendes til tilskud.

Nu kan du blive klogere på, hvad ’fleksible tilrettelæggelsesformer’ åbner af muligheder for aftenskolerne. Hvad kan godkendes ifølge folkeoplysningsloven, og hvad kan ikke godkendes? Hvilke krav kan en kommune med god ret stille, når en aftenskole søger tilskud til undervisning efter fleksible tilrettelæggelsesformer?

Bag det lidt kryptiske udtryk ’fleksible tilrettelæggelsesformer’ ligger, at skolerne f.eks. kan lave studiekredse uden en fast underviser, undervisning på klippekort eller e-læring. Aftenskolerne behøver ikke følge det stramme lærerløns-cirkulære, som de skal ved traditionel undervisning, men kan bruge pengene på lokaler, annoncering og visse former for materialer - og få tilskud til det. Det vil du høre mere om på dette kursus.

Vi kommer også kort ind på en anden udviklingsmulighed for aftenskoler, nemlig puljen til debatskabende aktiviteter.

Målgruppe:

  • Ledere og medarbejdere på aftenskoler
  • Medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger
  • Medlemmer af folkeoplysningsudvalg i kommuner
  • Medarbejdere og folkevalgte i organisationer på området – og alle andre interesserede.

Kurserne foregår:

  • Onsdag 23. oktober 2024 kl. 10-15 i Roskilde (Tilmeldingsfrist: 23. september 2024) Tilmeld dig her

  • Onsdag 22. januar 2025 kl. 10-15 i Randers (Tilmeldingsfrist: 19. december 2024) Tilmeld dig her

Undervisere:

Der er to undervisere på kurset:

Søren Gøtzsche, fritidskonsulent i Furesø Kommune, formand for Fritid og Samfund.

Anne Refsgaard, foreningskonsulent i DOF, Dansk Oplysnings Forbund.

Kursuspris inklusiv mad og drikke:

1595,-* kr for medlemmer af Fritid & Samfund.
1995,- kr for ikke-medlemmer.

*Deltager I tre personer eller flere fra samme kommune eller organisation, opnår I rabat på 15% af deltagerprisen, hvis kommunen/organisationen er medlem af Fritid & Samfund.

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Ret til ændringer forbeholdes.

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd