Fritid & Samfund

Kursus: Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget

Hvordan kan jeres folkeoplysningsudvalg eller et andet §35.2-udvalg skabe udvikling og nytænkning på fritidsområdet i kommunen? Hvordan kan udvalget få politisk indflydelse på fritidspolitikken? Bliv klogere på Fritid & Samfunds kursus.

Hvordan kan folkeoplysningsloven bruges til det, der er målet med loven - at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet?

Hvad kan besluttes lokalt - og hvad ligger fast, fordi loven og en række afgørelser sætter en ramme? Hvad betyder det for måden, I giver lokaletilskud, aktivitetstilskud mv. på?

Fritid & Samfund holder kursus om folkeoplysningsloven og om, hvordan folkeoplysningsudvalg kan skabe udvikling lokalt og få indflydelse på fritidspolitikken. Kurset afvikles tre gange mere i 2024:

  • Tirsdag 24. september 2024 i IC Midtfyn i Ringe kl. 16-21. Tilmeldingsfrist 6. september - Tilmeld dig her.

  • Torsdag 10. oktober 2024 i DGI-huset i Aarhus kl. 16-21. Tilmeldingsfrist 28. august - Tilmeld dig her

  • Tirsdag 12. november 2024 i Ringsted kl. 16-21. Tilmeldingsfrist 13. oktober -  Tilmeld dig her.

Målgruppen er medlemmer af folkeoplysningsudvalg og andre §35.2-udvalg, fritidskonsulenter og andre medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger, repræsentanter fra foreninger og organisationer mv.

Læs også: Invitation til kursus: Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget. 


Hvad siger deltagerne?
Erik Kristiansen deltog i kurset ’Skab udvikling i folkeoplysningsudvalget’ 31. januar i Hillerød sammen med alle medlemmerne af folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe Kommune, og han er også medlem af folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune:

”Kursusindholdet var meget relevant, og det var berigende at møde medlemmerne fra de andre folkeoplysningsudvalg. Underviseren, Kai Raun, havde stor viden om arbejdet i udvalgene i kraft af hans konkrete erfaringer. Der var en fin balance mellem oplæg og drøftelser i grupperne, og det fungerede godt, at vi sluttede med at komme med bud på, hvad vi ville arbejde med i 2024 og 2025. Jeg kunne godt tænke mig at se flere konkrete eksempler på sager, der er arbejdet med i forskellige udvalg, både med succes og med fiasko."

Steen Jørgensen, medlem af folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune, deltog i kurset 31.januar i Hillerød ’Skab udvikling i folkeoplysningsudvalget’:

”Jeg synes, det var et godt kursus med en god blanding af orientering fra et langt liv med folkeoplysning til inspiration for de forskellige deltagere. Det var godt, at der både var politikere, administration og repræsentanter fra forskellige områder med som deltagere. Alle bidrog med erfaringer, spørgsmål og nysgerrighed. Absolut inspirerende for min deltagelse i folkeoplysningsudvalget fremover.”


Send spørgsmål inden kurset

Inden kurset er det muligt at sende spørgsmål ind til underviseren, så deltagerne kan få en grundig behandling af de spørgsmål, de ønsker at stille.

Desuden vil der i forløbet være gode muligheder for at få kendskab til, hvordan andre kommuner tolker og administrerer loven. 

Har I et ønske om at få kurset afholdt lokalt hos jer, så kontakt sekretariatet på fritid@fritid-samfund.dk. 

Og hvem ved - måske vil et par af jeres nabokommuners folkeoplysningsudvalg være med?

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd