Fritid & Samfund

Kursus: Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget

Hvordan kan jeres folkeoplysningsudvalg eller et andet §35.2-udvalg skabe udvikling og nytænkning på fritidsområdet i kommunen? Hvordan kan udvalget få politisk indflydelse på fritidspolitikken? Bliv klogere på Fritid & Samfunds kursus.

Hvordan kan folkeoplysningsloven bruges til det, der er målet med loven - at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet?

Hvad kan besluttes lokalt - og hvad ligger fast, fordi loven og en række afgørelser sætter en ramme? Hvad betyder det for måden, I giver lokaletilskud, aktivitetstilskud mv. på?

Fritid & Samfund holder kursus om folkeoplysningsloven og om, hvordan folkeoplysningsudvalg kan skabe udvikling lokalt og få indflydelse på fritidspolitikken. Det foregår:

  • Tirsdag 24. september 2024 i IC Midtfyn i Ringe kl. 16.00-21.00. Tilmeldingsfrist 6. september - Tilmeld dig her.
  • Torsdag 10. oktober 2024 i DGI-huset i Aarhus kl. 16.00-21.00. Tilmeldingsfrist 28. august - Tilmeld dig her

Målgruppen er medlemmer af folkeoplysningsudvalg og andre §35.2-udvalg, fritidskonsulenter og andre medarbejdere i kommuners fritidsafdelinger, repræsentanter fra foreninger og organisationer mv.

Læs mere:

Invitation til kursus: Sådan skaber I udvikling i folkeoplysningsudvalget

Inden kurset er det muligt at sende spørgsmål ind til underviseren, så deltagerne kan få en grundig behandling af de spørgsmål, de ønsker at stille.

Desuden vil der i forløbet være gode muligheder for at få kendskab til, hvordan andre kommuner tolker og administrerer loven. 

Har I et ønske om at få kurset afholdt lokalt hos jer, så kontakt sekretariatet på fritid@fritid-samfund.dk. 

Og hvem ved - måske vil et par af jeres nabokommuners folkeoplysningsudvalg være med?

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd