Fritid & Samfund

Kursus: Kom godt rundt om administrationen af aftenskoler

Vi går i dybden med, hvordan aftenskolen bedst kan administreres i henhold til de krav, som folkeoplysningsloven stiller.

Ofte lyder der et dybt suk, når talen falder på administration af aftenskoler. Det er indviklet - men der er hjælp at hente.

På dette kursus kan du få en grundlæggende indføring i folkeoplysningslovens regler om aftenskoler. Du får også nogle bud på, hvordan aftenskolen bedst kan administreres i henhold til de krav, som folkeoplysningsloven stiller.

Vi kommer blandt andet omkring de udviklingsmuligheder, som lovgivningen giver for aftenskoler. Hvad kan 'fleksibelt tilrettelagt undervisning' være? Hvilke krav er der til dét? Og hvad kan godkendes som 'debatskabende aktivitet'? Og hvornår er en deltager egentlig 'handicappet i forhold til undervisningen'?

Inden kurset vil der være mulighed for, at deltagerne kan indsende spørgsmål, så vi sikrer, at vi kommer igennem de emner, I ønsker.

Næste kursus - er i støbeskeen. Vi har afholdt to kurser i november 2023 og forventer at afholde dette kursus igen i efteråret 2024.

Se program for kurset her.

Kurset er på 5 timer inkl. frokost. 

Målgruppe: Workshoppen henvender sig primært til dem, der til dagligt arbejder med at administrere aftenskoleområdet (kommunale medarbejdere på området, aftenskoleledere, det administrative personale i aftenskolerne m.v.), men alle med interesse for området er velkomne.

 

Passer tidspunktet dårligt? Bestil et kursus:

Har I et ønske om, at kurset afholdes lokalt hos jer, eventuelt sammen med deltagere fra jeres nabokommuner, så kontakt sekretariatet: fritid@fritid-samfund.dk.

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd