Fritid & Samfund

håndbog med guidelines

for undervisere og instruktører der arbejder i erhvervsuddannelserne.

Håndbogen beskriver, hvordan der arbejdes med at forny arbejdsmarkedsuddannelserne i forskellige europæiske lande, og giver nogle bud på, hvordan man kan forny undervisningen af dårligt stillede unge.

I forlængelse af håndbogen vil der senere blive udgivet et trænings curriculum, der har til formål at inspirere til brugen af nye undervisningsformer på området.

Hent håndbogen her

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd