Fritid & Samfund

Borgernes Europa

Fritid&Samfund hjælper med at gøre EU programmet: Borgernes Europa (Europe For Citizens 2014-2020) mere kendt i kommuner og organisationer med udgangspunkt i foreningens medlemskreds.

Hent en beskrivelse af programmet på dansk her

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd