Fritid & Samfund

Ny formand for Fritid&Samfund

Søren Gøtzsche er nu konstitueret formand for Fritid&Samfund efter Kai Raun trådte ud af bestyrelsen, da året skiftede til 2022. Kai Raun havde allerede på årsmødet 2021 annonceret, at han ville stoppe, så det kom ikke for en overraskelse for bestyrelsen. Det betyder, at Ole Bested, som i mange år har været suppleant, har fået en plads i bestyrelsen.

Derudover består bestyrelsen af:

  • Henrik Koch, Horsens Kommune
  • Mette Larsen, Rudersdal Kommune
  • Henrik Christensen, Dansk Oplysningsforbund
  • og Vivian Glasdam Sørensen, Odense Kommune.
Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd