Fritid & Samfund

Vi søger en ny sekretariatschef

Da vores sekretariatschef har fået nyt job, søger vi en engageret og kvalificeret afløser. Vil du være med til at hjælpe og udvikle folkeoplysningen i Danmark? Har du kendskab til fritids-, idræts- og / eller aftenskoleområdet i Danmark? Er du en haj til at skrive, arrangere kurser og til at håndtere økonomi? Så er stillingen på deltid som sekretariatschef i landsforeningen Fritid & Samfund måske noget for dig.

Fritid & Samfund er en landsdækkende forening, som hjælper kommunerne på folkeoplysningsområdet. Vi tilbyder kurser til medarbejdere på Kultur- og Fritidsområdet, til folkeoplysningsudvalgene/ §35.2-udvalgene og til politisk valgte og medarbejdere i forskellige organisationer, som også er optaget af folkeoplysning. Vores sigte i Fritid & Samfund er desuden at udvikle folkeoplysningsarbejdet, indsamle viden om folkeoplysning i Danmark, inspirere til fortolkninger af loven og brug af lovens rammer - og at pege på muligheder for forbedringer af loven før en fremtidig revision. Se endvidere vores formålsparagraf i vores vedtægter.

Dine opgaver:

 • Betjening af formand og bestyrelse
 • Håndtering af økonomi og regnskab i samarbejde med ekstern revisor
 • Sørge for indkrævning af medlemskontingent
 • Søge midler hos blandt andet Kulturministeriet
 • Sørge for afvikling af kurser ud fra kursuskoncept
 • Sørge for afvikling af årsmøde/ repræsentantskabsmøde
 • Udgive et blad digitalt 2-3 gange om året, eventuelt bidrage til og udgive andre publikationer
 • Vedligeholde hjemmesiden www.fritid-samfund.dk
 • Kommunikation på facebookside www.facebook.dk/fritidogsamfund
 • Svare på spørgsmål omkring folkeoplysningsloven og forvaltningen af denne i samarbejde med bestyrelsen
 • Holde møder med samarbejdspartnere og deltage i relevante møder og netværk
 • Være med til at udvikle landsforeningen Fritid & Samfund
 • Udarbejde videns-rapporter indenfor folkeoplysningsarbejdet i Danmark
 • Være med til at sætte dagsordenen omkring folkeoplysning i Danmark.

Andet som er værd at vide

 • Du ansættes på 15-20 timer om ugen på fast månedsløn. Timerne kan tilrettelægges fleksibelt. 
 • Din nærmest sparringspartnere er medlemmerne af bestyrelsen i Fritid & Samfund. Der er ikke andre ansatte i foreningen. 
 • Du har mulighed for at arbejde hjemme eller på et kontor, hvor du lejer dig ind. Hvor du bor er ikke afgørende for os. Der er typisk møder, der foregår i Aarhus, København og Roskilde.
 • Du skal have plads til et arkiv af tidligere bladudgivelser og dokumenter.
 • Der bliver stillet telefon og computer til rådighed.

Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning på mail til fritid@fritid-samfund.dk

Ansøgningsfrist torsdag d. 9. marts 2023 kl. 12.00. 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 11. Tiltrædelse sker efter aftale med formand Søren Gøtzsche.

For spørgsmål om Fritid & Samfund og din ansættelse, kontakt da Søren Gøtzsche, formand for Fritid & Samfund, tlf. 72 16 40 06. 

Hvis du vil vide mere om de administrative opgaver, kontakt da nuværende sekretariatschef Kir Klysner, tlf. 31 13 73 77.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd