Fritid & Samfund

Workshops om tolkning af folkeoplysningsloven

Det kan i dag være svært at få hjælp til, hvordan man kan tolke folkeoplysningsloven i forbindelse med konkrete sager, tilskudsmodeller, lokaler og anlæg m.v., fordi hverken Kulturministeriet eller Kommunernes Landsforening har ønsket at påtage sig denne vejlederrolle, og derfor arrangerer Fritid & Samfund workshops om emnet i eftråret 2020

Gennem oplæg, cases og erfaringsudveksling vil vi på workshoppen give medlemmer af § 35, stk. 2-udvalg (folkeoplysningsudvalg) og andre interesserede mulighed for at blive klogere på, hvordan loven kan tolkes, og hvordan den kan bruges på den mest hensigtsmæssige måde. 

Før afholdelsen af workshoppen vil der være mulighed for at fremsende spørgsmål til de to workshopstyrere, så deltagerne kan få en grundig behandling af de spørgsmål, de ønsker at stille. Desuden vil der i forløbet være gode muligheder for at få kendskab til, hvordan andre kommuner tolker og administrerer loven. 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd