Fritid & Samfund

Godkendelse af folkeoplysende foreninger

Kurset vil give dig indblik i, hvad de øvrige kommuner godkender af foreninger. Samtidig vil vi arbejde med et par cases, hvor I får lov at sagsbehandle, og så ser vi, om der skal godkendes et par foreninger, og hvad der ligger til grund for afgørelserne. Her er i princippet intet rigtigt eller forkert, da vi som kommune forvalter en rammelov og dermed kan tolke forskelligt. Underviser: Vivian Glasdam Sørensen, fuldmægtig, Odense Kommune

Kurset er målrettet medlemmer af folkeoplysningsudvalg/§ 35, stk. 2-udvalg og sekretærer for disse udvalg. Tidspunkt ikke fastlagt.

Kontakt Fritid & Samfund for nærmere oplysninger: hartje@fritid-samfund.dk

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd