Fritid & Samfund

Administration af aftenskolen

På denne workshop vil vi gå i dybden med et enkelt lovområde: Den folkeoplysende voksenundervisning eller aftenskolen, som den hedder i daglig tale. Formålet med workshoppen er at give nogle bud på, hvordan aftenskolen bedst kan administreres i henhold til de krav, som folkeoplysningsloven stiller.

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig primært til dem, der til dagligt arbejder med at administrere aftenskoleområdet (kommunale medarbejdere på området, aftenskoleledere, det administrative personale i aftenskolerne m.v. ) men alle med interesse for området er velkomne.
Hent programmet her

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd