Fritid & Samfund

Fjern unødvendig begrænsning på aftenskoleområdet

Fjern kravet om, at der maksimalt kan gives 1/3 i tilskud til lærer- og lederløn.

Kommuner og aftenskoler er ifølge folkeoplysningsloven underlagt en urimelig regel om, at skolerne maksimalt må bruge 1/3 af tilskuddet til lærer- og lederløn. Konsekvensen heraf er, at det kommunale tilskud til skolerne ofte ikke bliver brugt, og at området i de senere år har været i tilbagegang. Det er også urimeligt, at kommunerne gennem dette lovkrav ikke har ret til selv at afgøre, hvordan den bevilling, der bliver afsat til området, skal bruges.

Kommuner og aftenskolerne er ifølge folkeoplysningsloven underlagt en urimelig regel om, at skolerne maksimalt må bruge 1/3 af tilskuddet til lærer- og lederløn. Konsekvensen heraf er, at det kommunale tilskud til skolerne ofte ikke bliver brugt, og at området i de senere år har været i tilbagegang.

Det er også urimeligt, at kommunerne gennem dette lovkrav ikke har ret til selv at afgøre, hvordan den bevilling, der bliver afsat til området, skal bruges.

I mange årtier har aftenskolerne haft mulighed for at bruge op til 2/3 af deres tilskud til lærer- og lederløn, men i forbindelse med VK-regeringens store besparelse på området i 2003 blev tilskuddet sat ned til maksimalt at kunne være 1/3 til den almindelige aftenskoleundervisning. (Tilskuddet til handicappedes deltagelse samt til instrumentalundervisning kan gøres større). Denne nedskæring har betydet, skolerne skulle gennemføre en dobbelt så stor en aktivitet for at kunne bruge tilskuddet, hvad de færreste har haft mulighed for. Derfor er tilskuddet ikke blevet brugt, og det overskydende beløb er endt i kommunekassen. Det har i mange kommuner fået den konsekvens, at tilskuddet til aftenskoleområdet har været støt faldende, og desuden er tilskuddet nu så lille, at der heller ikke bliver etableret ret mange nye skoler.

Aftenskoleområdet er således tilskudsmæssigt kommet ind i en megt ond cirkel, og samtidig virker det urimeligt, at kommuner, der gerne vil støtte borgernes kompetenceudvikling gennem aftenskolernes undervisnings- og læringstilbud, ikke har mulighed for at forhøje tilskuddet til lærer- og lederløn på grund af en lovgivning, der virker forældet.

Fritid & Samfund opfordrer derfor kulturministeren til at fjerne bestemmelsen om, at der maksimalt kan gives 1/3 i tilskud til aftenskolerne. Både for at vende den negative udvikling på aftenskoleområdet og for at styrke det kommunale selvstyre. 

Leif Max Hansen/formand

Steffen Hartje/sekretariatschef 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd